گزارش شماره ۴۴- آزمون آنلاین اسفند ماه هر سه پایه

8 ماه پیش

برنامه آزمون انلاین ویژه پایه هفتم

برنامه آزمون های انلاین پایه هفتم
دبیرستان پیام غدیر
ردیف نام درس تاریخ روز از ساعت تا ساعت توضیحات
۱ ریاضی ۲۲اسفند پنج شنبه ۸صبح ۲۰شب استفاده از کتاب درسی، جزوه،… مجاز میباشد.
۲ زبان ۲۳اسفند جمعه ۸صبح ۱۵عصر استفاده از کتاب درسی، جزوه،… مجاز میباشد.
۳ عربی ۲۳اسفند جمعه ۱۵عصر ۲۰شب استفاده از کتاب درسی، جزوه،… مجاز میباشد.
۴ اجتماعی ۲۴اسفند شنبه ۸صبح ۱۵عصر استفاده از کتاب درسی، جزوه،… مجاز میباشد.
۵ علوم ۲۴اسفند شنبه ۱۵عصر ۲۰شب استفاده از کتاب درسی، جزوه،… مجاز میباشد.
۶ هدیه های آسمانی ۲۵اسفند یک شنبه ۸صبح ۱۵عصر استفاده از کتاب درسی، جزوه،… مجاز میباشد.
لینک سوالات آزمون در کانال دبیرستان در تلگرام و وبسایت دبیرستان گذاشته خواهد شد.
و در تاریخ و ساعت ذکر شده آزمون فعال میشود
تذکر: نمونه سوالات آزمون و پاسخ روز بعد در کانال قرار داده میشود.
شرکت کلیه دانش آموزان در آزمون الزامی می باشد
نمره کسب شده تاثیر مستقیم در نمرات مستمر نیم سال دوم دارد

 

لینک سوالات
آزمون عربی
https://survey.porsline.ir/s/X4L01Ww

آزمون اجتماعی
https://survey.porsline.ir/s/Mc5uFVv

آزمون علوم
https://survey.porsline.ir/s/RUbdNCM

آزمون هدیه
https://survey.porsline.ir/s/vlMcgTK

آزمون ریاضی
https://survey.porsline.ir/s/yrlqy9x

آزمون زبان خارجه

https://survey.porsline.ir/s/VPsnxvV

 

برنامه ازمون پایه نهم و هشتم

برنامه آزمون های انلاین—-پایه نهم و هشتم
دبیرستان پیام غدیر
ردیف نام درس تاریخ روز ساعت توضیحات
۱ ریاضی ۲۴اسفند شنبه ۸الی ۱۵ استفاده از کتاب و جزوه ازاد است
۲ علوم ۲۴اسفند شنبه ۱۵الی ۲۱ استفاده از کتاب و جزوه ازاد است
۳ عربی ۲۵اسفند یک شنبه ۸الی ۱۵ استفاده از کتاب و جزوه ازاد است
۴ زبان ۲۵اسفند یک شنبه ۱۵الی ۲۱ استفاده از کتاب و جزوه ازاد است
۵ فارسی ۲۶اسفند دوشنبه ۸الی ۱۵ استفاده از کتاب و جزوه ازاد است
۶ مطالعات ۲۶اسفند دوشنبه ۱۲الی ۱۸ استفاده از کتاب و جزوه ازاد است
۷ هدیه ۲۶اسفند دوشنبه ۱۵الی ۲۱ استفاده از کتاب و جزوه ازاد است

ازمون در سایت quiz24.ir

۰
برچسب ها :
نویسنده مطلب پیام غدیر