انتخاب رشته – انتخاب آینده

4 سال پیش

  امسال نیز همراه باشما در انتخاب رشته کنکور سراسری و آزاد به صورت حضوری

به مدت یک هفته از ۲۳ مرداد ۹۵   مطابق برنامه زیر  در خدمت دانش آموزان عزیز و

خانواده های  محترم خواهم بود .

        احمد عباسپور کارشناس ارشد برنامه ریزی درسی

شس

۰
نویسنده مطلب پیام غدیر