اهداف و ماموریت سازمانی و چشم انداز و سیاست های آموزشی و تربیتی دبیرستان غیر دولتی پیام غدیر ناحیه 4 مشهد مقدس

دبیرستان غیر دولتی پیام غدیر

(دوره اول متوسطه )

 

اهداف ،  ماموریت ها ، چشم انداز ، سیاست های آموزشی

سال تحصیلی9998
                     بنام خداوند جان و خرد                                                                                                                                                   دبیرستان غیر دولتی پیام غدیر با مجوز رسمی از اداره کل آموزش و پرورش خراسان رضوی  در سال 95تاسیس گردید.

هدف از تاسیس دبیرستان غیر دولتی پیام غدیر کسب مدارج علمی توام با نهادینه کردن فضایل اخلاقی در دانش اموزان است .

فعالیت جمعی از کارشناسان امر تعلیم و تربیت و بهره مندی از شیوه های نوین آموزشی  در ارتقای کیفیت به منظور توسعه شخصیت نوجوانان از ویژگی های این مجموعه است .

ماموریت سازمانی :

افزایش رضایت معلمان و والدین و دانش اموزان

افزایش کارایی و اثر بخشی اموزشگاه

ارتقای مستمر کیفیت در برنامه های مدرسه

توسعه مشارکت در داخل و خارج از مدرسه

توسعه فرایند هدایت تحصیلی

توسعه شناخت معارف دینی و مبانی اعتقادی و آشنایی با آداب اسلامی

توسعه استعدادهای دانش آموزان

 

چشم اندازها :

حضور برتر دانش آموزان در مسابقات علمی و درسی و معارف اسلامی وفرهنگی و هنری و تربیت بدنی

بهره مندی از کادر آموزشی و تربیتی متخصص

آشنایی دانش آموزان با مشاغل و محیط اجتماعی

بهره مندی دانش آموزان از کارگاه آزمایشگاه ، فعالیت های تجربی و عملی ،مطالعه و تحقیق ،بازدید ،مصاحبه ،

تاکید بر فعالیت های فوق برنامه به عنوان وسیله ای جهت شناخت ،کشف و پرورش استعدادهای فردی و تشخیص علاقه و ذوق واقعی

 

 

راهبردهای مهم  دبیرستان پیام غدیر

تشکیل کمیته راهبری

توسعه سیستم اطلاع رسانی

توسعه مهارتهای شغلی  و ارزشیابی عملکرد کارکنان اموزشگاه

توسعه طرح تشویق دانش اموزان

شهریه ثبت نام  دانش اموزان و پرداخت حقوق کارکنان

کاربردی کردن موضوعات درسی

کلیه راهبر دهای فوق به منظور تسهیل فرایند رشد و تعلیم و تربیت  دانش آموزان  طراحی و به اجرا گذاشته می شود .

 

سیاست های آموزشی بیرستان غیر دولتی پیام غدیر

  • آموختن کلیه مطالب دروس دوره اول متوسطه برای دانش آموزان الزامی است
  • کلیه آموزش ها دارای جنبه عملی و عینی و با آینده دانش آموز در ارتباط است
  • در آموزش هر درس به تناسب موضوع از کارگاه و ازمایشگاه و کارهای عملی و تجربی و مطالعه و تحقیق و بازدیدومصاحبه و. استفاده می شود .
  • برای اشنایی دانش آموزان با مشاغل و محیط اجتماعی در بازدید های خارج از مدرسه شرکت داده می شوند .
  • نقش معلم با استفاده از روش آموزش فعال در هدایت دانش اموزان جهت شکوفایی استعدادها و کشف علائق و توانایی های او مورد تاکید قرار می گیرد .
  • کلاس موضوعی برای تدریس علوم در یک فضای ثابت که مجهز به وسایل و مواد کمک آموزشی کافی باشد تعیین می شود .
  • فعالیت ای فوق برنامه اعم از آموزشی و یا پرورشی به عنوان وسیله ای جهت شناخت و کشف و پرورش استعدادهای فرد مورد تاکید است .
  • برای کلیه دانش آموزان پرونده مشاوره ای با رویکرد استعداد سنجی و هدایت تحصیلی تشکیل می گردد.
  • فرایند انتخاب رشته در پایه نهم با اجرای برنامه های خاص برای دانش اموزان و اولیای انان صورت می گیرد .
  • تشکل های دانش آموزی از طریق حضور در شورای دانش آموزی و بسیج دانش آموزی و هلال احمر و امور تربیتی مدرسه مورد تاکید است .

 

                                                                                                                                برنامه های اجرایی :

برنامه درسی اثر بخش

برنامه راهنمایی و مشاوره

برنامه اصلاح مستمر فرایند اموزش

برنامه کلاس های خوشه ای

برنامه فعالیت های گروهی

برنامه تشویق و تنبیه

برنامه اموزش خانواده

برنامه مسابقات علمی و فرهنگی و معارف اسلامی

برنامه تدوین دستور العمل های اجرایی

برنامه امتحانات و ازمونها

برنامه نظر سنجی از برنامه ها

برنامه کلاس های تقویتی / اوقات فراغت / اردوی مطالعاتی

کلیه برنامه های اجرایی فوق مطابق دستور العمل های آموزش و پرورش تدوین و اجرا می گردد.

 

وظایف دانش آموز نسبت به دبیر

ارتباط محترمانه با معلم درس مربوطه

ایستادن به هنگام ورود معلم

تمیز بودن تخته وایت برد معلم

توجه به تمیزی کلاس و اطراف نیمکت ها قبل از ورود معلم

ایستادن به هنگام سئوال در کلاس درس

کنترل خواب الودگی و نگذاشتن سر بر روی نیمکت

به کارگیری حداکثر تلاش برای یادگیری در سر کلاس و رفع اشکال در منزل

اجرای دقیق برنامه مطالعاتی و حل کامل و صحیح تکالیف درسی

عدم رونویسی از روی دفتر دیگران

تلاش حداکثری برای نتیجه گرفتن در آزمونهای پیشرفت تحصیلی

دعا کردن برای معلم و اورا از خود دانستن

حضور در کلاسهای درسی قبل از ورود معلم به کلاس درس

عدم صحبت با دوستان در حضور معلم و هنگام تدریس

همیاری و کمک در اموری که دبیر بر عهده دانش اموز قرار داده است

به دقت گوش دادن به تدریس معلم در در س مربوطه

 

وظایف دبیر نسبت به دانش آموز

حضور به موقع در کلاس درس

برقراری نظم و مدیریت کلاس درس به هنگام تدریس

تفهیم نکات و مفاهیم درسی  با بهره مندی از روش های نوین تدریس

ارایه تکالیف به انش آموزان برای انجام تحقیق و پژوهش

بررسی منظم تکالیف درسی و درج نمره در پوشه نمرات

پرسش کلاس و درج نمرات در دفتر مربوطه

آماده سازی دانش آموزان برای برگزاری آزمونهای هماهنگ استانی

رسیدگی به تقاضای تجدید نظر دانش آموزان در نمرات آزمونها

استفاده از وسایل کمک آموزشی و سمعی بصری به منظور توسعه فرایند یاددهی یادگیری

 

شیوه ارشیابی از آموخته های دانش آموزان

آزمون های تشریحی

این آزمون با عنوان آزمونهای مستمر در آذر و اردیبهشت برگزار می شود . در این آزمون کلیه مباحث تدریس شده مورد ارزیابی قرار می گیرد .

آزمونهای پرسش کلاس

 این آزمون با طرح پرسش کلاسی توسط دبیران دروس مختلف قبل از آغاز تدریس درس جدید برگزار می شود

آزمون های پیشرفت تحصیلی :

آزمونهای پیشرفت تحصیلی در دونوبت مطابق دستورالعمل اداره کل آموزش و پرورش خراسان رضوی به  صورت هماهنگ استانی و به شیوه چهار گزینه ای  برگزار و برای هریک از دانش آموزان کارنامه عملکرد تحصیلی داده می شود .

آزمون چهار گزینه ای مبتکران

آزمون های مبتکران در هشت مرحله بر اساس جداول زمان بندی یه صورت ماهانه برگزار می شود . هد ف از برگزاری این آزمون تقویت سرعت و دقت و معلومات در پاسخ به سئوالات آزمون است .

 

برنامه درسی دانش آموزان :

برنامه درسی دبیرستان غیر دولتی پیام غدیر بر اساس 36 ساعت در هفته تنظیم شده است که 30ساعت برابر دستورالعمل وزارت آموزش و پرورش و 6 ساعت به صورت فوق برنامه اجرا می گردد.

گزارش عملکرد به اولیای دانش آموزان

در طول سال تحصیلی کارنامه عملکرد تحصیلی دانش آموزان تهیه و به اطلاع اولیای محترم می رسد .

کارنامه داخلی  و مستمر آبان ماه                      حداکثر تا هفته اول آذر ماه

کارنامه امتحانات نیمسال اول                             حاکثر تا هفته سوم دیماه

کارنامه فعالیت های علمی و فرهنگی            حداکثر تا هفته سوم اسفندماه

کارنامه داخلی  و مستمر اردیبهشت ماه        حداکثر تا هفته دوم اردیبهشت ماه

کارنامه  امتحانات نیمسال دوم                        حداکثر تا هفته اول تیر  ماه

توجه :

 پس از برگزاری آزمونهای چهارگزینه ای  بلافاصله کارنامه عملکرد تحصیلی به دانش آموزان ارائه می شود و تراز کسب شده در دفتر پیشرفت تحصیلی وی ثبت می شود .

چنانچه دانش اموزی در کارنامه داخلی بیش از دودرس با نمره کمتر از حد نصاب لازم وجود داشته باشد مشروط تلقی شده و یک اخطار آموزشی دریافت می کند . نمره حد نصاب برای کلیه دروس 14 تعیین گردیده است .

 

ساعات درسی دبیرستان غیر دولتی پیام غدیر ( دوره اول متوسطه )

قران                            2 ساعت در هفته                         

پیام های اسمانی         2 ساعت

ریاضی                      4   ساعت

زبان انگلیسی              2   ساعت

علوم تجربی               4   ساعت

عربی                          2 ساعت

املای فارسی            2 ساعت

انشای فارسی            2 ساعت

مطالعات اجتماعی     2 ساعت

آمادگی دفاعی        2 ساعت        (  ویژه ی پایه نهم )

تفکر زندگی            2 ساعت

تربت بدنی               2  ساعت

کار و فن آوری       2 ساعت

هنر                          2 ساعت

جمع                        30 ساعت 

 

****************************************************************************************

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.