گزارش شماره ۱۴ – اردوی تشویقی دانش آموزان دبیرستان غیر دولتی پیام غدیر ناحیه ۴ مشهد در استخر پارک ساحلی افتاب مشهد

1 سال پیش

 

اردوی تشویقی دانش آموزان دبیرستان غیر دولتی پیام غدیر ناحیه ۴ مشهد در استخر پارک ساحلی افتاب مشهد

۰
نویسنده مطلب پیام غدیر