گزارش شماره ۵۵- اعلام نتایج امتحانات خرداد ماه دانش اموزان دبیرستان پیام غدیر ناحیه ۴ مشهد

3 ماه پیش

اعلام نتایج امتحانات خرداد ماه دانش اموزام دبیرستان پیام غدیر ناحیه ۴ مشهد

نتایج امتحانات خرداد دانش اموزان در سال ۹۹  در تاریخ هفتم تیر ۹۹  اماده تحویل به اولیا و دانش اموزان گردید . درخواست تجدید نظر نمرات  پیگیری و نتایج ان اعلام گردید . دانش اموزانی که تجدید شدند  برای شرکت در امتحانات مرداد ماه معرفی گردیدند .  دانش اموزان پایه نهم که فارغ التحصیل گردیدند گواهینامه پایان دوره انان صادر و به همراه کلیه مدارک متوسطه اول  از جمله کارنامه  ششم و هفتم و هشتم و نهم و فرم شماره ۶ و ۷ هدایت تحصیلی و دفترچه بهداشت  به اولیای انان تحویل داده شد .

 

۰
نویسنده مطلب پیام غدیر