اهمیت برنامه‌ریزی خوب و منسجم

3 سال پیش
اهمیت برنامه‌ریزی خوب و منسجم

۱٫ فردی باشد: یعنی برحسب خصوصیات جسمی و روحی خود شما انجام شده باشد و منحصراً برای شما باشد.

۲٫ ساده باشد: سخت نگیرید. برنامه باید به نحوی باشد که بتوانید آن را انجام دهید. باید هدف از برنامه‌ریزی و نیازمندی‌های آن را بدانید.

۳٫ قابل استفاده باشد: اغلب افراد در شروع برنامه‌ریزی برنامه‌ای فراتر از حد توان خود طرح‌ریزی می‌کنند. وقتی شما به صورت معمول روزانه حدود ۳ ساعت مطالعه می‌کنید نباید هنگام برنامه‌ریزی برای ۱۰ ساعت مطالعه طرح‌ریزی کنید. در حد توان خود برنامه‌ریزی کنید.

۴٫ امکان ارزیابی داشته باشد:‌ برنامه‌ی شما باید این امکان را داشته باشد تا پیشرفت و پسرفت کارهای شما را نشان دهد. نقطه‌ی شروع را مشخص باشد و در طی مسیر بدانید که کدام بخش را به‌‌درستی انجام داده‌اید و در انجام کدام بخش‌ها موفق نبوده‌اید تا بتوانید نقاط ضعف را برطرف کنید و آن‌ها را به پیشرفت تبدیل کنید.

۰
نویسنده مطلب پیام غدیر