جلسه آموزش خانواده برای اولیای دانش آموزان دبستان صفری ناحیه ۴ مشهد مقدس برگزار گردید .

5 سال پیش

جلسه آموزش خانواده برای اولیای دانش آموزان دبستان صفری ناحیه ۴ مشهد مقدس برگزار گردید .
در جلسه آموزش خانواده اولیای دانش آموزان دبستان صفری ناحیه ۴ مشهد مقدس که در روز سه شنبه ۲۲-۱۰-۹۴ ساعت ۱۴ در نمازخانه دبستان برگزار گردید پیرامون والدین اثر بخش در آموزش و پرورش دبستانی بحث و بررسی گردید .
اهم مطالب به شرح زیر است :
– آینده فرزندان ما در گرو تربیت آنها در دوران کودکی است
– روشهای تربیتی والدین بایستی متناسب با شرایط و خصوصیات ویژه ی فرزندانمان باشد
– شناخت ویژگی های شخصیتی فرزندانمان ضروری است
– گفتگوی انفرادی با فرزند ان
– نظارت بر انجام تکالیف درسی و غیر درسی
– عدم مقایسه کودکان باهم
– عدم به کار گیری القاب نامناسب
– احترام کودک به معلم کاسته نشود
– صمیمی بودن با کودکان
– جدی گرفتن تربیت اخلاقی
– تامین آرامش روانی کودکان
– پرورش عواطف دینی کودکان
– یاددادن را ه و رسم زندگی و اداب عملی ان

۰
نویسنده مطلب پیام غدیر