حضور در دانشگاه خوارزمی تهران – حصارک کرج

4 سال پیش

روز پانزدهم آبان ۹۵ برای انجام امور اداری در دانشگاه خوارزمی حصارک کرج  حضور یافتم  از دانشکده علوم تربیتی و نیز فضای دانشگاه و سایر بخشها دیدن نمودم . نام دانشگاه تربیت معلم تهران که دانشنامه کارشناسی ارشد خود از ان جا اخذ نمودم به دانشگاه خوارزمی تغییر نام یافته است .

%db%b2%db%b0%db%b1%db%b6%db%b1%db%b1%db%b0%db%b6_%db%b1%db%b0%db%b3%db%b5%db%b2%db%b0

 

%db%b2%db%b0%db%b1%db%b6%db%b1%db%b1%db%b0%db%b6_%db%b1%db%b0%db%b3%db%b5%db%b1%db%b3

 

۰
نویسنده مطلب پیام غدیر