راهبر دهای مطالعه موثر کدامند ؟

5 سال پیش

مطالعه موثر

۱- برای مطالعات خود از برنامه ریزی ثابت و منظم استفاده نمایید .
۲- ساعات مطالعه هفتگی و سهم هر درس را مشخص کنید و در اجرای آن پایبند باشید .
۳- هر ۴۵ دقیقه ۱۵ دقیقه به مغز خود استراحت دهید .
۴- به هنگام خستگی و گرسنگی و خواب الودگی از مطالعه دوری کنید .
۵- برای داشتن حافظه ای بهتر خواب کافی لازم است .
۶- بهترین زمان مطالعه خود را شناسایی کنید .
۷- مطالبی را که مورد مطالعه قرار می گیرد را سازماندهی و دسته بندی و در دفتر مخصوص بنویسید .
۸- آنچه را یاد گرفته اید در فواصل مختلف مرور کنید .
۹- نگاهتان را نسبت به یادگیری دروس مختلف مثبت کنید .
۱۰- زیاد خواندن هنر نیست ، خوب خواندن هنر است .
۱۱- مهارتهای مورد نیاز برای مطالعه را مانند مهارت خود اگاهی و ابراز وجود و اعتماد به نفس و تصمیم گیری و مدیریت زمان و مدیریت احساسات و مدیریت استرس و ارتباطات موثر و مهارت های تست زنی و آزمون و مهارت های تقویت حافظه و دقت را در خود تقویت کنید .
۱۲- فرمول موفقیت را به خاطر بسپارید
توکل +سعی و تلاش + اشتیلق + ایمان + هدف
۱۳- با یادگیری اصول گوش دادن فهم خود را در کلاس درس افزایش و حواس پرتی خود را کاهش دهید .
۱۴- به حافظه خود اعتماد کامل داشته باشید .
۱۵- با مشاور مدرسه خود در باره سایر عوامل مطالعه موثر گفتگو کنید .

۰
نویسنده مطلب پیام غدیر