راهکارهای تقویت حافظه کدامند ؟

5 سال پیش

تقویت حافظه

۱- حافظه را می توان به عضله تشبیه کرد . عضلات هرچه بیشتر کار کنند قوی تر می شوند
۲- تجسم های کوتاه می توانند در تقویت حافظه کمک موثری داشته باشد .
۳- پیاده روی و تنفس صحیح به سلامت جسمانی و تقویت حافظه کمک می کند .
۴- مشاهده و یاد اوری به حافظه کمک می کند .
۵- از خودتان تجسم مثبت داشته باشید .
۶- به حافظه خود اعتماد داشته باشید .
۷- حافظه را می توان به یک کمد بایگانی هم تشبیه کرد .در یک کمد همه چیز فایل سازی و دسته بندی شده است .
۸- برجسته سازی یکی از عوامل کمک کننده به حافظه است .
۹- خداوند حافظه ای عالی به شما عنایت کرده است . مطمئن باشید .
۱۰- نوشته های سازماندهی شده به حافظه بهتر کمک می کنند تا نوشته های شلوغ
۱۱- یک را تقویت حافظه تخلیه ذهنی اطلاعات است . گاهی کاعذی بردارید و مطالبی از یک بخش از دفتر یا کتابتان را بدون مراجعه به کتاب روی کاغذ تخلیه کنید .
۱۲- تمرینات پرورش حافظه برای خود تهیه نموه و تمرین کنیم .

۰
نویسنده مطلب پیام غدیر