خبر شماره ۱-زنگ شروع سال تحصیلی در دبیرستان غیر دولتی پیام غدیر نواخته شد

3 سال پیش

در برنامه صبحگاهی روز شنبه اول مهر زنگ شروع سال تحصیلی در دبیرستان غیر دولتی پیام غدیر نواخته شد . در این برنامه که کلیه دانش آموزان و دبیران آموزشگاه حضور داشتند آقای عباسپور پیرامون آغاز مراسم سال تحصیلی به ایراد سخن پرداخت .

۰
نویسنده مطلب پیام غدیر