سری کتابهای گنجینه کنکور ( آشنایی با رشته های دانشگاهی )

4 سال پیش

  سری کتابهای گنجینه کنکور ( آشنایی با رشته های دانشگاهی )

(  دانش آموزان پایه نهم / دانش اموزان دوره پیش دانشگاهی / مشاورین محترم  مدارس دوره متوسطه )

  آشنایی با رشته های گروه تجربی    ۱۱۰۰۰۰ ریال

آشنایی با رشته های گروه ریاضی     ۷۰۰۰۰ ریال

آشنایی با رشته های گروه علوم انسانی     ۶۰۰۰۰ ریال

آشنایی با رشته های گروه زبان و هنر     ۵۰۰۰۰ ریال

علاقمندان وجه کتاب را به کارت شماره      ۶۲۷۴۱۲۱۱۴۷۱۷۷۰۷۵

  بانک اقتصاد نوین در وجه احمد عباسپور

    واریز و  نام کتاب و آدرس پستی خود را به شماره تلفن ۰۹۳۷۹۱۳۱۰۲۲

  ارسال دارند تا در اسرع وقت کتاب درخواستی برایتان ارسال شود .

 

Untitled123

Scan1 Scan2 Scan3 Scan4

۰
نویسنده مطلب پیام غدیر