نمونه ی تدوین گزارش فعالیتهای مشاور تحصیلی دبیرستان ( دوره اول )

4 سال پیش

                                                                                                                                                                                                                                                                    کاربرد  خدمات راهنمایی و مشاوره باعث شده است تا امروزه اکثر مراکز علمی و آموزشی از این خدمات در دستیابی به اهداف خود استفاده کرده و نسبت به توسعه کمی و کیفی آن اقدام کنند .

در باب ضرورت و اهمیت استفاده ازاین خدمات در مدارس می توان به موارد زیر اشاره کرد.

  • تامین بهداشت روان دانش آموزان و ایجاد زمینه برای تسهیل رشد همه جانبه ی دانش آموز
  • وجود تفاوت های فردی در دانش آموزان و ضرورت شناخت و توجه به این تفاوت در امر تعلیم و تربیت
  • شناخت استعداد های عمومی و اختصاصی دانش آموزان با ابزارها و روش علمی و کمک به آنان در جهت هدایت و پرورش این استعداد ها
  • لزوم اطلاع رسانی و راهنمایی دانش آموزان در زمینه انتخاب و ادامه تحصیل در رشته های مناسب با توجه به توانمندی ها و علایق آنان
  • راهنمایی دانش آموزان در زمینه ویزگی ها و نیازهای دوره ی سنی به ویژه دوران بلوغ
  • لزوم آموزش مهارت های زندگی به دانش آموزان
  • بررسی مشکلات ناشی از تاثیر گذاری روز افزون رسانه های جمعی و عناصر فرهنگی خارج از مدرسه

در این نوشتار گزارشی از فعالیت های مشاوره ای در دبیرستان پسرانه غیر دولتی امام حسین (ع) دوره اول متوسطه   در سال تحصیلی ۹۵-۹۴ ارائه می گردد .

لاز م می دانم از زحما ت کلیه همکاران ارجمند  آموزشگاه  که اینجانب را در ارائه خدمات مشاوره  کمک نمودند تشکر و قدردانی داشته باشم .

 

 

احمد عباسپور

مشاور هدایت تحصیلی دبیرستان پسرانه غیر دولتی  امام حسین (ع) ناحیه یک مشهد

Ahmadabbaspour.irگزارش مشاوره ۹۴ را از اینجا دانلود نمایید .

۰
نویسنده مطلب پیام غدیر