جلسه آموزش خانواده برای اولیای دانش آموزان دبستان شاهد سهام خیام ناحیه ۴ مشهد مقدس برگزار گردید .

5 سال پیش

جلسه آموزش خانواده برای اولیای دانش آموزان دبستان شاهد سهام خیام ناحیه ۴ مشهد مقدس برگزار گردید .
در جلسه آموزش خانواده اولیای دانش آموزان دبستان شاهد سهام خیام ناحیه ۴ مشهد مقدس که در روز سه شنبه ۱۰-۱۰-۹۴ ساعت ۱۰صبح در نمازخانه دبستان برگزار گردید پیرامون والدین اثر بخش در آموزش و پرورش دبستانی بحث و بررسی گردید .
اهم مطالبی که توسط آقای عباسپور بیان گردید به شرح زیر است :
– آینده فرزندان ما در گرو تربیت آنها درد وران کودکی است
– روشهای تربیتی والدین بایستی متناسب با شرایط و خصوصیات ویژه ی فرزندانمان باشد
– نیازهای کودک در دوره ابتدایی و نحوه تامین آن
– نیاز به فعالیت و امنیت و پیشرفت و دوست داشتن و ارتباط و سازگاری با دیگران و یادگیری مهارت های اساسی خواندن و نوشتن و حساب کردن
– شناخت ویژگی های شخصیتی فرزندانمان ضروری است
– گفتگوی انفرادی با فرزند ان
– نظارت بر انجام تکالیف درسی و غیر درسی
– عدم مقایسه کودکان باهم
– عدم به کار گیری القاب نامناسب
– احترام کودک به معلم کاسته نشود
– صمیمی بودن با کودکان
– جدی گرفتن تربیت اخلاقی
– تامین آرامش روانی کودکان
– پرورش عواطف دینی کودکان
– یاددادن را ه و رسم زندگی و اداب عملی ان
– پاسخ به تعدادی از سئوالات والدین حاضر در جلسه

۰
نویسنده مطلب پیام غدیر