زندگی نامه

5 سال پیش

زندگی‌نامه یا سرگذشت‌نامه
رزومه

احمد عباسپور
تلفن تماس: ۰۹۱۵۵۱۱۷۸۴۲
ایمیل :aabbaspoor2003@yahoo.com
وبلاگ : ahmadabbaspour.ir
متولد : ۱۳۴۳/۰۶/۰۱
ساکن : مشهد مقدس

سوابق تحصیلی
کارشناسی ارشد برنامه ریزی درسی – دانشگاه تربیت معلم تهران
کارشناسی دبیری علوم اجتماعی
دانشگاه فردوسی مشهد
کاردانی امور پرورشی – مرکز تربیت معلم شهید دکتر بهشتی مشهد مقدس

دیپلم علوم تجربی
۱۳۶۳-۱۳۶۵
۱۳۶۵-۱۳۶۹
۱۳۶۹ – ۱۳۷۲
سوابق حرفه ای

• مربی امور تربیتی آموزش و پرورش شهرستان کاشمر
• مدرس دانشسرای تربیت معلم شهرستان کاشمر
• مربی پرورشی دبیرستانهای منطقه ۶ تهران
• معاون دبیرستان شاهد فردوسی ناحیه دو مشهد مقدس
• مدیر دبیرستان شهید خوش نیت ناحیه دو مشهد مقدس
• مدیر دبیرستان دوره اول متوسطه شاهد پیام غدیر ناحیه دو مشهد مقدس
• کارشناس مشاوره آموزش و پرورش ناحیه دو مشهد مقدس
• کارشناس مسئول مشارکت های مردمی – امور شاهد و ایثارگران و امور مدارس غیر دولتی و شوراهای آموزش و پرورش ناحیه چهار مشهد
• معاون پرورشی و فرهنگی دبیرستان نمونه دولتی امام علی (ع)
ناحیه چهار مشهد مقدس
• مدرس مراکز آموزش عالی ضمن خدمت فرهنگیان مشهد مقدس
• مدرس دانشگاه آزاد اسلامی کاشمر و تربت حیدریه
• مدرس دانشگاه پیام نور شهرستان های کاشمر و تربت حیدریه و مشهدمقدس
• مشاور تحصیلی و تربیتی مدارس امام حسین علیه السلام مشهد مقدس

سایر سوابق حرفه ای :

• سرگروه گروه آموزشی علوم اجتماعی در ناحیه یک مشهد
• عضو هسته مشاوره تربیتی اداره آموزش و پرورش شهرستان کاشمر
• عضو گروه آموزشی دینی و قرآن منطقه ۶ تهران
• سرگروه مشاوره استان در کارشناسی مشاوره تحصیلی و تربیتی اداره کل آموزش و پرورش خراسان رضوی
• نماینده مدیران مدارس مشهد در کارشناسی انجمن اولیا و مربیان اداره کل آموزش و پرورش خراسان رضوی
• نماینده معلمان ناحیه دومشهد در انجمن صنفی معلمان خراسان رضوی
• مدرس آموزش خانواده در نواحی دو و چهار آموزش و پرورش مشهد مقدس
• مدیر مرکز روانشناختی و مشاوره آموزش و پرورش ناحیه دو مشهد مقدس
• عضو کمیته تحول اداری آموزش و پرورش ناحیه ۴ مشهد مقدس
• بازرس مدارس و مراکز آموزش غیر دولتی اداره کل آموزش و پرورش خراسان رضوی
• مشاور تحصیلی و تربیتی دبیرستانهای آموزش و پرورش ناحیه یک و دو و چهار مشهد مقدس
• عضو گروه پژوهش و تحقیق مرکز فرهنگی و تفریحی شهرداری مشهد مقدس
• عضو گروه پژوهش و تحقیق مرکز آموزش صدا و سیمای واحد مشهد مقدس