سلام

5 سال پیش

                          به نام خداوند بخشنه و مهربان                                                                                             اکنون در آغاز  سال تحصیلی ۹۵-۹۴    قرار گرفتیم  سایت جدید را با مطالبی در باره دانش مورد نیاز دانش اموزان و دانشجویان و دبیران ارجمند در پیش رو داریم .

پیشنهادهای اصلاحی و تکمیلی که موجب ارتقای کیفی و بهره وری  بیشتر علاقمندان شود مورد استقبال و امتنان ما خواهد بود .

احمد عباسپور  مدیر سایت  یادگیری سرمایه آینده

آبان ماه ۹۴