گزارش شماره دو- گزارش تصویری آموزش مجازی در مرداد و شهریور ۹۹

4 هفته پیش

در تابستان ۹۹ برگزاری کلاسهای مجازی از اول مرداد ماه تا ۱۰ شهریور ماه در دبیرستان پیام غدیر ناحیه ۴ مشهد

۰
نویسنده مطلب پیام غدیر