خبر شماره ۶ – نتایج انتخابات شورای دانش آموزی

3 سال پیش

اعضای شورای دانش اموزی دبیرستان پیام غدیر به شرح ذیل است .
۱- اقای مصطفی اخلاقی
۲- اقای امیر رضا غفاری مقدم
۳- اقای امیر حسین اصلی
۴- اقای پارسا ادیب نژاد
۵- بنیامین سهرابیان
۶- امیر دیسه را د
کمینه برگزاری انتخابات دبیرستان پیام غدیر ناحیه ۴ مشهد مقدس
پنجم ابان ۹۶

۰
نویسنده مطلب پیام غدیر