دانستنی هایی از قران کریم

3 سال پیش

بسم الله الرحمن الرحیم
قران دارای ۱۱۴ سوره است.
قران دارای ۶۲۳۶ ایه استت.
قران ۱۱۴ بسم الله الرحمن الرحیم دارد.
قران دارای ۱۲۰ حزب میباشد.
قران ۳۰ جز دارد.
قران ۱۱۵ بسم الله دارد.
۷۰بار نام قران در قران بکار رفته است.
بزرگترین سوره قران بقره است.
بهترین نوشیدنی که در قران به ان اشاره شده است شیر میباشد.
کوچکترین سوره قران کوثر میباشد.
بهترین ایه ایه الکرسی است.
ایه ۲۸۲ سوره بقره بزرگترین ایه قران است.
عظیم ترین ایات بسم الله الرحمن الرحیم میباشد.
بهترین خوردنی که در قران ذکر شده عسل میباشد.
منقورترین کار حلال نزد خداوند طلاق است.
کوچکترین ایه قران مدها متان در سوره الرحمن است.
بهترین شب در قران شب قدر است.
بهترین ماه در قران ماه رمضان است.
بهترین سوره قران یسن است.
سوره حمد به مادر قران معروف است.
سوره فجر به سوره امام حسین ( ع) معروف است.
سوره های اسرائ حدید حشر صف جمعه تغابن و اعلی به مسبحات مشهورند.
۸۶ سوره مکی و ۲۸ سوره مدنی است.
سوره یسن به قلب قران معروف است.
سوره های سجده فصلت نجم و علق سجده واجب دارند.
سوره حمد به زبان بندگان نازل شده است.
قران کریم در سوره حمد خلاصه شده است.
سوره توبه بسم الله الرحمن الرحیم ندارد.
سوره الرحمن به عروس قران معروف است.
سوره نمل دو بسم الله الرحمن الرحیم دارد.
تعداد ۲۹سوره قران با حروف مقطعه اغاز میشوند.
سوره حمد دو مرتبه بر پیامبر اکرم ( ص) نازل شده یکبار در مدینه و یکبار در مکه
در سوره های فلق و ناس به معوذتین معروفند.
سوره عادیات منسوب به حضرت علی (ع) است.
سوره اسرا به بنی اسرائیل معروف است.
۳۷ سوره قران در جز ۳۰ قرار دارند.
سورهایی که توصیه شده در نماز جمعه خوانده شود عبارتند از منافقون و جمعه
سوره ای که در شان اهل البیت ( ع) نازل شده سوره دهر است.
سوره حجرات سوره اخلاق و ادب است.
داستان گوساله پرستی بنی اسرائیل در سوره طه بیان شده است.
ایه الکرسی در سوره بقره قرار دارد.
ایه معروف و ان یکاد الذین کفروا… در سوره قلم قرار دارد.
دعای ربنا اتنافیالدنیا حسنه …در سوره بقره ایه ۲۰۱ میباشد.
در ایه ۷ سوره احزاب نام پنج تن از پیامبران اولوالعزم بیان شده است.
ایه معروف امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف اسو در سوره نمل ایه ۶۲ میباشد.
ایه ای که سربریده امام حسین ( ع) در شام تلاوت فرمودند ایه ۹ سوره کهف میباشد.
ایه حجاب در سوره نور ایه ۳۱ قرار دارد
ایه مشهور ولایت در ایه ۵۵ سوره مائده قرار دارد
ایه ای که پنج وقت نماز های یومیه در ان امده است در سوره اسرا ایه ۷۸ میباشد
در ایه ۶ سوره مائده مراحل وضوبیان شده است
ایه صلوات بر پیامبر (ص) در سوره احزاب ایه ۵۶ میباشد
به ایه انالله واناالیه راحعون استرجاع مگویند
ایه ۲۸۲سوره بقره به ایه وام دادن نیز معروف است
داستان معراح حضرت محمد ( ص) سوره اسرا بیان شده است
پیامبری که قومش به بهانه گیری معروفند قوم حضرت موسی ( ع) میباشند
حضرت عیسی ( ع) هماکنون زنده است
حضرت یحیی( ع) به خاطر حمایت از عفت و حجاب به شهادت رسید
پیامبرانی که بعنوان اسوه حسننننه از انان برده شده عبارتند از ابراهیم ( ع) و محمد ص)
نام گرامی پیامبر ۵ بار در قران امده است ۴ بار با نام محمد ( ص) و یکباربا نام احمد در سوره صف ایه ۶
پیامبری که به سخن خدا ملقب شده حضرت موسی( ع) کلیم الله میباشد
پیامبری که مورد تمسخر قومش قرار گرفت حضرت نوح( ع) بود
حضرت نوح به شیخ النبیا معروف است
حضرت هود بر قوم عاد مبعوث شد
لقب حضرت محمد( ص) حبیب الله است
پیامبر اکرم( ص) هنگام تلاوت ایه ۶۱ سوره یونس میگریست
پیامبرانی کهبا همدیگر در یک زمان می زیستند عبارتند از ابراهیم ولوط یوسف ویعقوب موسی وخضر
حضرت ایوب ( ع) نمونه صبر و برد بباری بود
کتاب حضرت داود ( ع) زبور بود
حضرت ابراهیم ( ع) جد اول حضرت محمد(ص) بوده اند
حضرت ذکریا کفالت حضرت مریم را به عهده داشت
ایه ۸۶ سوره هوداولین ایه ای است که حضرت مهدی (ع) هنکام ظهورشان بر زبان مبارکش جاری می سازد
ایه ۳۵بقره اولین ایه است که از بهشت یاد میکند
ایه ۳ سوره مائده که درباره خلافت و جانشینی علی(ع) است اخرین ایه ای است که نازل شده
سوره ای که در شان حضرت زهرا س نازل شده کوثر میباشد
دختر حضرت شعیب /ع/ به عفت وحیا مشهور است
دوزن نمونه که در قران به انها اشاره نموده است عبارتند از اسیه زن فرعون مریم مادر عیسی /ع
زن ابولهب هیزم کش جهنم است
دوزن که در قران به زشتی از انها نام برده شده عبارتند از جالوت هامان سامری نمرود فرعون قارون وابولهب
حیوانی که نمرود را به هلاکت رساند پشه بود
پرندگانی که لشگریان ابرهه را به هلاکت رساندند ابابیل نام داشتند
اصحاب کهف ۳۰۹ سال در غار خواب بودند
حیوانی کخ همراه اصحاب کهف به غار پناه برد سگ بود
لقب حضرت یعقوب/ع/ اسرائیل است
قران طی مدت۲۳سال بر پیامبر اکرم/ص/نازل شده است
اولین گرداورنده قران حضرت علی//ع/بود
نخستین مفسر قران حضرت علی /ع/ بود
نگاه کردن به قران عبادت است
نه صفت نمازگزار:۱-مداومت بر نماز۲-به محرومان انفاق میکنند۳-تصدیق به روز قیامت میکنند
۴-ترس از عذابقیامت دارند ۵-دامنشان را از بی عفتی حفظمیکنند
۶-بهعهدهخودوفامیکنند ۷-گواهی به حق می دهند ۸-ترس از عذاب قیامت دارند ۹-ترس ازعذاب قیامت دارند
سوال شد:چرا به کسی که نماز نمی خواند عنوان کافر داه شده است
امام صادق/ع/فرمودند:تارکالصلوه نماز را از روی بی اعتنائی به فرمان خدا ان را ترک میکند
امام صادق/ع/:هرگزشفاعت ما به کسانی که نماز را سبک بشمارند نخواهد رسید
اولین فرمان از طرف خداوند به موسی عبادت بود
انانکه از عبادت کردن به خداوند تکبر می ورزند هرچه زودتر ذلیلانه به جهنم فرو خواهند رفت //سورهغافر ایه ۶۶۰
نماز را برپا دار زیرا نماز انسان را از کارهای زشت باز میدارد و یاد خدا بسیار بزرگتر است /سور عنکبوت ایه ۴۵
از مجرمان سوال میکنند چه چیزشما را به دوزخ فرستاد گویند ما از نمازگزاران نبودیم //سورهمدثر ایات ۴۰تا ۴۳//
رکوع به معنای خشوع و از ارکان نماز است قنوت در لغت به معنای اطاعت همراه با خضوع است
امام صادق/ع/ فرمود:وقتیبنده به نماز ایستاد خداوند متعال به او توجه میکند و توجهش را از او قطع نمی کندتا موقعیکه
۳مرتبه از یادخدا غافل گردد در این هنگام خداوند نیز اغز او اعراض خواهد کرد
پیامبر اکرم /ص/ فرمود خشوع زینت نماز است
نیت یعنی قصد انجام کاری که در ان نزدیک شدن به خدای بزرگ و اطاعت از فرمان او باشد
نیت رکن نماز است
قیام متصل به رکوع یعنی چند لحظه ابستادن همرااه با ارامش واجب است
سبحان ربی الاعلی وبه حمده :منزه است پرورگار من که از همه والاتر است و من به ستایش ان مشغولم
از نشانه های یاران با وفای پیامبر /ص/ان است که اثار سجده در سیمای انان دیده می شود
بهترین راه نزدیکی به خداوند از طریق سجده است
پامبر /ص/ فرمود من در قیامت امت خود را از اثار سجده که بر پیشانی دارند می شناسم
سجده کمر شیطان را می شکندباعث محو گناهان می شود و انسان را بهشتی میکند
وحدهلاشریک له:یعنی خدای واحدی است که همتا ندارد
مستحب است که در تشهد اول بعد از صلوات بر محمدو المحمدگفته شود :وتقبلشفاعتهفی امتهوارفعدرجته
چند پیام از تشهد :بندگی بالاترین مقام انبیا است عبودیت است کخ پیامبر رابه معراجمیبرد شهذدت به رسالت پیامبر به معنای نفی تمام مکاتب بشری است
قران مجید امر صلوات بر محمد /ص/راصراحتا اعلام فرموده است
یاایهاالذین امنواصلو علیهوسلمواتسلیما
سلام نخستین در نمازبه رسول خدا/ص/
سلام دوم به خودماوبندگان شایسته خدا
سلام سوم به فرشتگان و مومنان است
پیامبر فرمودند: بهترین نماز ان است که قنوت طولانی داشته باشد
قنوت به معنای دعا است در نماز درحال ابستادن
اولین نماز جماعتی که تشکیل شده به امامت رسول خدا/ص/و شرکت حضرت علی /ع/و جعفر طیاربرادر حضرت/ع/بود
اثارو فواید دنیوی نماز جماعت خوشنامی درمان نفاق در پناه خداقرار گرفتن کفاره گناهان
اثار و فواید اخروی نماز جماعت :عبور از صراط ترفیع مقام نجات از ترس قیامت
نماز شب ۱۱ رکعت است
رسول خدا /ص/فرمود:برترین نماز بعد ازنماز واجب نماز شب است
طبق ایه ۹۱ سوره مائده از اهداف شیطان باز داشتن از نماز است
وضو کلید نماز است
وضو در لغت نظافت و نیکوئی و در حدیثی به معنای نور و روشنائی امده است
وضو سبب پاگیزگی بدن وصفای روان ادمی است
رسول/ص/فرمودک کسی که شب را با وضوبیارامد گویی تمام شب را به احیاو عبادت گذرانده است
رسولخدا/ص/فرمودمسواک کردن جزئی از وضو است
امام علی چیزی از امور دنیا شما را از خواندن نماز اول وقت باز ندارد
پیامبر اکرم /ص/:نماز اول وقت برترین اعمال است
دو رکعت نماز همراه با تفکر و حضور قلب ارزشمندتر از یک شب زند داری با دلسرگردان و بدون توجه است
رسول خدا /ص/فرمودند:هرکس مقید به حضور در نماز جماعت است تحت هر شرایطی که باشد از صراط عبور کرده وبه بهشت میرود
امام صادق /ع/:خداوند نسبت به تمام مخلوقات رحمان است اما رحیم به مومنان اختصاص دارد
یکی از نامهای قیامت یوم الدین میباشد
مقصوداز صراط مستقیم همان طریق خداشناسی و دین وپای بند بودن به انجام دستورات خدا است
صراط در قیامت نام پلی است بر روی دوزخ که همه مردم باید از روی ان عبور کنند
گمراهان //ضالین//کسانی هستند که از ایمان به کفر تبدیل یافته اند . کسانی که از خداوپیامبرش نافرمانی میکنند. کسانی که اخرت را باور ندارندو از رحمت الهی نومیدند
سبحان ربی العظیم وبحمده : پروردگار من عظیم واز هر عیبی منزه است و ممن به ستایش او مشغولم
ایه ۶۰ سوره غافر :انانکه از عبادت کردن به خداوندتکبر می ورزند هرچه زودتر ذلیلانه به جهنم فرو خواهند رفت
ایه ۳۱ سوره مریم :عیسی گفت :خداوند من سفارش کرده تا زنده امنماز وزکات را انجام دهم
بهترین چیزی که بنده بعداز شناخت خداوند بوسله ان به درگاه الهی تقرب پیدا می کند نماز است
برای نماز گزاری که نمازش را در اول وقت به جا می اورد :پیامبر/ص/ راحتی در دم مرگ نجات از اتش رفع و دفع اندوه را ضمانت کرده است
پیامبر /ص/فرمود شیطان تا وقتی انسان نمازهای پنجگانه را در وقتش می خواند خائف وترسناک است و از انسان هابرکنار است
پیامبر فرمود که فردای قیامت شفاعت من به کسی که نماز واجب را تاپس از وقت ان به تاخیر اندازد نخواهد رسید
اذان واقامه برای نمازهای پنجگانه مستحب موکد است
مهمترین شرط قبول نماز حضور قلب در نماز است
اداب حضور قلب در نماز: توجه کامل به نماز داشته باد در حالت کسالت و چرت زدن نماز نخواند در نماز خمیازه نکشد
کسی که درنماز خشوع بدنش بهتر از خشوع قلب باشد این عمل نزد ائمه نفاق است
اداب مستحبات قیام انست که جای سجده را نگاه کند پاها را پس وپیش نگذارد دستها را روی رانهابگذارد وبه راست و چپ و اسمان نگاه نکند.

۰
نویسنده مطلب پیام غدیر