برنامه امتحانات نیم سال اول۱۳۹۷

2 سال پیش
دبیرستان دوره اول پیام غدیر
برنامه امتحانات دی‌ماه- پایه هفتم / هشتم / نهم
ساعت امتحان نام درس روز تاریخ ردیف
املا / انشا یک شنبه ۰۲/۱۰/۱۳۹۷ ۱
قرآن(کتبی) دو شنبه ۰۳/۱۰/۱۳۹۷ ۲
هنر سه شنبه ۰۴/۱۰/۱۳۹۷ ۳
دفاعی/ تفکر/ورزش چهار شنبه ۰۵/۱۰/۱۳۹۷ ۴
۸:۳۰صبح ریاضی شنبه ۰۸/۱۰/۱۳۹۷ ۵
۸:۳۰صبح زبان خارجه دوشنبه ۱۰/۱۰/۱۳۹۷ ۶
۸:۳۰صبح هدیه های آسمانی چهارشنبه ۱۲/۱۰/۱۳۹۷ ۷
۸:۳۰صبح علوم شنبه ۱۵/۱۰/۱۳۹۷ ۸
۸:۳۰صبح عربی دوشنبه ۱۷/۱۰/۱۳۹۷ ۹
۸:۳۰صبح مطالعات اجتماعی چهارشنبه ۱۹/۱۰/۱۳۹۷ ۱۰
فارسی شنبه ۲۲/۱۰/۱۳۹۷

۱۱

 

 

 

تذکر۱: شروع امتحانات پایه هفتم و هشتم و نهم ساعت ۸:۳۰صبح می باشد.

تذکر۱: حضور به موقع دانش آموزان در دبیرستان ۱۵دقیقه قبل از شروع امتحان و امضا صورتجلسه امتحانات ضروری است.

تذکر۲: پوشیدن لباس فرم مدرسه و رعایت قوانین آموزشگاه در ایام امتحانات ضروری است.

تذکر۳: خودداری از پاسخ دادن به سوالات با مداد و خودکار قرمز و عدم استفاده از لاک غلط‌گیر.

تذکر۴: همراه داشتن کارت ورود به جلسه جهت شرکت در امتحانات الزامی است.

تذکر۵: ولی محترم خواهشمند است نسبت به رفت و آمد فرزندان در ایام امتحانات دقت عمل بیشتری را داشته باشند.

تذکر۶: کلاس ها از تاریخ ۸دی ماه لغایت ۲۰دی ماه برگزار نمیشود.

تذکر۷: کلیه کلاس ها از شنبه ۲۲دی ماه طبق برنامه آغاز می شود.

دبیرستان پیام غدیر

۰
نویسنده مطلب پیام غدیر