خبر شماره ۸۲- برگزاری مراسم آشنایی با آیین های عید نوروز باستانی

3 سال پیش

در اخرین روزهای سال ۹۶ در درس انشا و اجتماعی با همکاری دبیر محترم ادبیات فارسی جناب اقای کوکبی و دبیر محترم درس مطالعات اجتماعی جناب اقای عباس پور  برنامه اشنایی با آیین های عید نوروز اجرا گردید سپس دانش آموزان صبحانه صرف نمودند .

۰
نویسنده مطلب پیام غدیر