دعای هنگام مطالعه

5 سال پیش

خداوندا ، مرا از تاریکی های وهم خارج گردان و مرا به نور فهم گرامی بدار .
خداوندا ، درهای رحمتت را برما بگشا و خزانه های علومت را برما باز کن 11

۰
نویسنده مطلب پیام غدیر