کلاس فناوری و هنر -متوسطه اول

2 سال پیش

آموزش مهارت های ICDL  و ساخت گلدان سیمانی و …. در کلاس فناوری
و
ساخت ماکت ماشین و قالب گیری و همچنین سفالگری و ….. در کلاس هنر

۰
نویسنده مطلب پیام غدیر