گزارش شماره پنج – برگزاری نمایشگاه کتاب دفاع مقدس به مناسبت هفته دفاع مقدس در دبیرستان غیر دولتی پیام غدیر مشهد

4 هفته پیش

برگزاری نمایشگاه کتاب دفاع مقدس به مناسبت هفته دفاع مقدس در دبیرستان غیر دولتی پیام غدیر مشهد

 

 

برگزاری نمایشگاه تصویری و کتاب دفاع مقدس در دبیرستان غیر دولتی پیام غدیر ناحیه ۴ مشهد

۰
نویسنده مطلب پیام غدیر