گزارش شماره یک – آغاز سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹

4 هفته پیش

 

سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ در روز شنبه ۱۵ شهریور ماه ۹۹   آغاز گردید . در برنامه صبحگاهی مدیریت دبیرستان پیام غدیر پیرامون مناسبت های روز و فرارسیدن هفته دفاع مقدس و برنامه های اموزشی و تربیتی اموزشگاه سخنانی کوتاه بیان کرد .

۰
نویسنده مطلب پیام غدیر