آلبوم تصویری سال ۱۳۹۳

5 سال پیش

SAM_1790                                                                          اردوی راهیان نور سال ۱۳۹۲

ST832144                                                     حضور همکاران ارجمند در آموزش ضمن خدمت  فرهنگیان  سال ۹۳

ST832164

حضور همکاران ارجمند دبیرسنان امام علی علیه السلام – سال ۹۳

ST832060

مراسم بازگشایی دبیرستان در سال ۱۳۹۳

 

SAM_0052

همراه با دانش آموزان دبیرستان در مراسم ۲۲ بهمن ۹۳

 

SAM_0061

آشنایی با رشته های تحصیلی و شغلی دانشگاهها – سال ۹۳

 

SAM_0101

نمایشگاه هفته مشاغل در دبیرستان نمونه دولتی امام علی (ع)ئ

با حضور مشاور محترم آقای زارعی  – سال ۹۳

 

SAM_0115

 

۰
نویسنده مطلب پیام غدیر