البوم تصویری بازدید از دانشگاه فردوسی مشهد

5 سال پیش

SAM_0103بازدید دانش آموزان دبیرستان پسرانه غیر دولتی امام حسین علیه السلام ناحیه یک  مشهد از دانشکده علوم دانشگاه فردوسی مشهد به مناسبت هفته مشاغل

۰
نویسنده مطلب پیام غدیر