خبر شماره ۶۹-شرکت جمعی از دانش اموزان در اردوی تفریحی پینت بال

3 سال پیش

در استانه دهه فجر انقلاب اسلامی جمعی از دانش اموزان تلاشگر  در اردوی تفریحی پنت بال شرکت نمودند .

۰
نویسنده مطلب پیام غدیر