گزارش شماره ۴۸- مدل برنامه ریزی فعالیت های آموزشی و تربیتی دبیرستان پسرانه دوره اول متوسطه پیام غدیر ناحیه ۴ مشهد مقدس 

8 ماه پیش

مدل برنامه ریزی فعالیت های آموزشی و تربیتی دبیرستان پسرانه دوره اول متوسطه پیام غدیر ناحیه ۴ مشهد مقدس  بر اساس مدل برایسون – تدوین از احمد عباس پور کارشناس ارشد برنامه ریزی درسی

 الف )توافق اولیه

در اجرای توافق اولیه روش برنامه ریزی و زمان بندی و ایین نامه های مورد نیاز و منابع و امکانات موردنیاز تعیین گردیده است .

مانند : دستورالعمل پرداخت حق الزحمه تدریس دبیران / هزینه کرد برنامه های آموزشی و تربیتی / جذب نیروی انسانی / فعالیتهای تبلیغاتی / اجاره فضا / نحوه تجهیز کلاسهای درسی / طرح تشویق و تنبیه دانش اموزان / اجرای برنامه درسی فوق برنامه / ساعات تشکیل کلاسهای درسی / انجمن خیرین مدرسه یار / مبارزه با اسیب های اجتماعی /شورای دانش اموزی و بسیج دانش اموزی /

ب) تعیین وظایف :

در اجرای تعیین وظایف به طور اختصار وظایف مدیر / معاون / مشاور / معلم / دانش اموز / والدین / خدمتگرار  تعیین گردیده است .

ج)  تحلیل ذی نفعان :

در این مرحله به تحلیل ذی نفعان می پردازیم :

اولیای دانش اموزان

معلمان

دانش اموزان

الف ) اولیای دانش اموزان

واین که چه معیارهایی برای قضاوت در باره مدرسه به کار می برند .؟

د) تنظیم بیانیه ماموریت :

شامل اهداف / ارزش های حاکم برمدرسه / ارتقای انگیزش ذی نفعان

ارزش های حاکم بر دبیرستان پیام غدیر :

اجرای برنامه درسی مصوب اموزش و پرورش به منظور کسب شایستگی های لازم

سازماندهی فرایند یاددهی و یادگیری با رویکرد راهنمایی و مشاوره

پرورش استعدادهای فردی

توجه به دوره هویت یابی و روحیه کار افرینی

توجه به توانایی فراگیران در ارزیابی فرایند های تفکر

ه) شناخت محیط مدرسه

بررسی محیط خارجی

بررسی محیط داخلی  شامل ورودی ها و خروجی ها و فرایتد و عملکرد مدرسه

و) تعیین موضوعات استراتژیک :

شامل تصمیمات مهم برای مدرسه  که  عناوین آن در ذیل امده است .

عنوان فعالیت

نام درس

برگزاری محافل قرانی و اقامه نماز جماعت و مسابقات نماز و قران و معارف

دینی و قران

برگزاری جشن تکلیف و آموزش عملی نماز

دینی و قران

برگزاری جشنواره فرهنگی و هنری

فارسی – فناوری – هنر

پایگاه تابستانی

معاونت

اموزش مهارت های زندگی

سبک تفکر

توسعه کتاب و کتابخوانی

فارسی

انتخابات شورای دانش اموزی

اجتماعی

مراسم اغازین

اجتماعی

اموزش خانواده

مشاوره

انجمن اولیا و مربیان

مدیریت

اموزش سواد رسانه ای

فناوری

ایمنی و بهداشت دانش اموزی

علوم

امور اداری و مالی مدرسه

معاونت

طرح تلاشگران دانش اموزی و معلمان

مربی تربیتی

جشنواره خوارزمی

علوم – ریاضی ادبیات

تجهیزات اموزشی

مدیریت

ازمونهای تکوینی و نهایی و مجازی

معاونت

کلاسهای تقویتی و جبرانی و خوشه ای

معاونت

فعالیت های ورزشی

تربیت بدنی

اردوها و بازدیدهای علمی

مدیریت

اموزش درس هنر

هنر

برگزاری نمایشگاههاو مهارت اموزی

هنر – فناوری – ادبیات –

اموزش فرهنگ تغذیه و اصلاح الگوی مصرف

سبک تفکر

احیای نقش تربیتی و مشاوره ای معلمان

مشاوره

تولید محتوای الکترونیکی دبیران و دانش اموزان

معاونت

ازمایشگاه علوم

علوم

اجرای برنامه درسی مصوب آموزش و پرورش

دبیران

ز) تعیین استراتژیها:

در این مرحله برنامه ها و طرح ها  تنظیم می گردد .

برنامه درسی مصوب

اجرای طرح های سفیران سلامت / مروج سلامت / مصباح الهدی / همیار مشاور /

کمیته برنامه ریز ی/ مبارزه با اعتیاد و اسیب های اجتماعی / تلاشگران /و..

ح) شرح طرح ها و اقدامات

در این مرحله طرح ها و اقدامات به طور واضح به منظور تدوین برنامه عملیاتی ارائه می گردد.

ط) برنامه عملیاتی یکساله

در این مرحله برای هریک از فعالیت ها یک برنامه عملیاتی تدوین می گردد.

 

علاقمندان می توانند از طریق همین سایت با ما در ارتباط باشند .

۰
نویسنده مطلب پیام غدیر