بهترین

2 مطلب موجود میباشد

آموزش پیش ثبت نام دبیرستان

۱- ابتدا وارد سایت https://payameghadir.quiz24.ir/login شده ۲-وارد قسمت ثبت نام کنید میشود. ۳- اطلاعات خواسته شده را تکمیل میکنید. ۴- وارد...
۱۹ فروردین ۱۳۹۹