برچسب: رهبری

0

گزارش شماره 41 – بیانیه گام دوم انقلاب

محورها و خطوط کلی مطرح شده مرتبط با سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در بیانیه مقام معظم رهبری تحت عنوان «گام دوم انقلاب»- بخش سیاست خارجی دستاوردها:   انقلاب اسلامی، در هیچ معرکه ای...