برچسب: مشهد ناحیه4

آشنایی با روند انتخاب رشته و هدایت تحصیلی پایه نهم 0

آشنایی با روند انتخاب رشته و هدایت تحصیلی پایه نهم

انتخاب رشته در پایه نهم در سه شاخه علوم نظری،علوم پایه و فنی و حرفه ای انجام خواهد پذیرفت و در پایه دهم دانش آموز می تواند براساس شاخه ای که انتخاب نموده، رشته...